Wat is Remedial Teaching?

 

Voor wie?rekenen is leuk

Remedial teaching (RT) wil zeggen dat er professionele hulp wordt verleend aan leerlingen die dat nodig hebben en richt zich op kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en/of fijne motoriek.
Remedial teaching probeert óók de oorzaak van een leerprobleem op te sporen en aan te pakken. Zo kunnen sociaal - emotionele problemen ook een oorzaak zijn voor leerproblemen. En: leerproblemen hebben gevolgen, bijvoorbeeld voor het gedrag of voor het zelfbeeld. Een remedial teacher leert hoe u en uw kind kunnen omgaan met leerproblemen.

 

Wat houdt het in?

De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt bij de remedial teacher (rt'er), onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De remedial teacher probeert een beeld te krijgen van de leerling en zo te ontdekken waar het probleem zit. Ook gesprekken met ouders en de school van het kind kunnen bijdragen aan een zo duidelijk mogelijk beeld. Wanneer dit duidelijk is, wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het specifieke probleem van deze leerling, het is maatwerk.Verschil met bijles 

Er is een duidelijk onderscheid tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching). Remedial teaching betekent letterlijk vertaald ‘herstellend lesgeven’. Men gaat probleemoplossend te werk.

 

RT-jokidoki biedt remedial teaching aan aan kinderen in de basisschoolleeftijd en van het VMBO op het gebied van:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Taalontwikkeling
 • Spelling
 • Rekenen
 • Schrijven
 • Werkhouding
 • Geheugentraning


 

Wat is bijles?

Bijles (reteaching) is een herhaling van de leerstof, die op school al eerder is aangeboden. De leerling heeft de stof nog niet goed begrepen of te weinig oefening gehad, waardoor de leerresultaten onvoldoende zijn. Er wordt uitgegaan van de methode die de school gebruikt. Tijdens de begeleidingsuren krijgt de leerling extra uitleg over de zaken die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat.
Doordat dit niet in een grote groep gebeurt en dus aangepast kan worden aan wat dit kind nodig heeft, kan het kinderen helpen om beter aan te sluiten bij het niveau van de groep.

Bijles is ook geschikt bij o.a. problemen met het automatiseren van sommen van 0 t/m 20, de tafels en topografie.
Een combinatie met een werkgeheugentraining via Jungle Memory is hier heel goed mogelijk.

RT-jokidoki biedt begeleiding via bijles aan aan kinderen in de basisschoolleeftijd en van het VMBO op het gebied van:

 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Rekenen
 • Schrijven
 • Zaakvakken (aardijkskunde, geschiedenis, e.d.)
 • Moderne vreemde talen