JungleMemory

 

 Herken je dit?

     Uw kind:

  •     Kan instructies moeilijk opvolgen
  •     Is er met z’n gedachte niet bij en veel gaat het ene oor in en het andere oor uit 
  •     Zit veel te dromen 
  •     Lijkt vaak niet op te letten
  •     Is snel afgeleid
  •     Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar  
  •     Haakt vaak af tijdens een taak 
  •     Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

 

River Crossing 2

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen het gevolg zijn van een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in het denkproces. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren.

Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een positief effect heeft op het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

 

Jungle Memory 
Dit werkgeheugentrainingsprogramma is een on-line computerprogramma. De training duurt onge
veer 15-20 minuten per keer en uw kind traint vier maal per week gedurende een periode van acht weken. Uw kind wordt daarbij bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen kan volgen en dit met uw kind en u bespreekt.

  

Jungle Memory laat zich door de duur van de sessies uitstekend combineren met andere aanvullende interventies zodat er, naast training van het werkgeheugen, ook ruimte is voor het aanleren van strategieën die het werkgeheugen ondersteunen. 

Lerend Brein

Alleen door Lerend Brein opgeleide coaches mogen zich "Jungle Memory Coach" noemen. In augustus 2014 ben ik door Lerend Brein opgeleid om deze training te geven. Zie:www.lerendbrein.nl

In een artikel van Balans Magazine worden 11 vragen over Jungle Memory besproken.

          

                 

 Quicksand 2  Code Breaker 2

                       

Wilt u meer weten? 
Vul hier uw gegevens in en stel uw vraag. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op. 

 

Contact formulier