Article Index


Dyscalculie risicoanalyse


NDSAls je vermoedt dat je kind dyscalculie heeft, maar je wilt niet direct een groot onderzoek laten doen, is het mogelijk om door middel van enkele toetsen te bepalen hoe groot het risico op dyscalculie is. 
 

Hierbij maak ik gebruik van de Nederlandse Dyscalculie Screener,  Tempo Toets Automatiseren en tevens houd ik een diagnostisch rekengesprek met je kind.


De NDS is genormeerd voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs. 
De TTA is ontwikkeld voor kinderen in groep 3 (vanaf de maand januari) tot en met groep 8 van het basisonderwijs.


In het onderzoeksverslag worden de toetsonderdelen beschreven en er wordt een advies gegeven.

Tijdsduur:  60-90 minuten.
Doelgroep: kinderen van 6 tot 13 jaar.

RT-jokidoki is bevoegd om de NDS en TTA af te nemen.

Dyscalculie mag alleen gediagnosticeerd worden door GZ psychologen of orthopedagogen, BIG geregistreerd en lid NIP of NVO.