Article Index

 

Werkgeheugen… spelend trainen

 

werkgeheugen

In mijn vorige artikel schreef ik over het werkgeheugen.

Ik beloofde een aantal spelvormen op een rijtje te zetten om spelenderwijs het werkgeheugen van je kind (en dat van jouw!) te trainen.

Het werkgeheugen is een van de belangrijkste vaardigheden die de leerresultaten voorspelt. Sommige onderzoekers geven aan dat dit zelfs belangrijker is dan het IQ. 

Door zoveel mogelijk verschillende spelletjes te spelen train je steeds weer een ander gebied van het werkgeheugen.

 

Verbaal geheugen:

Jouw kind moet woorden bedenken en onthouden in dezelfde reeks bij een gegeven startzin. Ieder begint steeds weer met deze startzin, vervolgens de eerder bedachte woorden (in goede volgorde) en dan wordt er weer een woord bij verzonnen. Zo wordt de reeks te onthouden woorden steeds langer.

Voorbeelden van een startzin;
Ik ga op reis en neem mee ...
Ik ga logeren en neem mee …
Ik ga naar school en doe …
Ik doe boodschappen en koop … 

 

Visueel geheugen: 

Kimspel met kleine voorwerpen: (potlood, punaise, vlakgom, schaar enz.)

Leg de voorwerpen op tafel. Je kind mag 3 minuten naar de voorwerpen kijken. Leg daarna een doek over de voorwerpen en laat je kind de voorwerpen opnoemen die het zich herinnert. Schrijf ze op om later met je kind te kunnen controleren welke voorwerpen het goed heeft benoemd. Door nog eens te spelen kan je kind zijn score verhogen. 

 


memory-2-1000x280Memory

Probeer zoveel mogelijk twee dezelfde kaartjes om te draaien. 
Leg de kaartjes van te voren in nette rijtjes neer. Dat onthoudt makkelijker. Tenzij je het juist moeilijker wilt maken, leg de kaartjes dan kris-kras op de tafel. 

 

Auditief geheugen:

Geluidenspel met verschillende materialen die geluid maken (bijvoorbeeld pan en deksel, kloppen op de tafel, instrumenten, rammelaar enz.)

Leg ongeveer vijf materialen op tafel. Laat elk geluid horen. Je kind doet de ogen dicht. Laat een geluid horen dat je kind dan moeten raden.

Tactiel geheugen:

Voelspel met verschillende materialen die verschillend aanvoelen.

Benoem de verschillende voorwerpen en laat ze goed zien. Blinddoek daarna je kind en geef het een voorwerp in zijn handen om te voelen. Je kind mag raden wat het voelt.

 

Motorisch geheugen:

Na-apen

Een aantal gebaren achter elkaar voordoen (bijvoorbeeld tong uitsteken, handen klappen, voeten stampen, duim opsteken enzovoort). Je kind moet proberen ze in dezelfde volgorde na te doen. De reeks gebaren kan steeds langer worden gemaakt.

Variatie op na-apen

Vertel welke handelingen je kind moet uitvoeren. Bijvoorbeeld: klap twee keer in je handen, stamp daarna drie keer met je voeten en steek tot slot je tong uit.

 

Merk je al spelend dat je kind wel erg veel moeite heeft met deze spelletjes?
Kijk dan eens naar de mogelijkheden om onder professionele begeleiding te werken aan een sterker werkgeheugen.  

Meer informatie vind je op het tabblad Jungle Memory.